Każdą sprawę zaczynamy od kontaktu z klientem – czy to telefonicznego, mailowego czy też osobistego, na którym poznajemy Państwa potrzeby, określamy rodzaj zadania do realizacji, wskazujemy możliwe rozwiązania oraz składamy ofertę cenową oraz terminową.
W trakcie dalszej współpracy kontaktujemy się z Państwem głównie telefonicznie lub mailowo, na bieżącą przekazując Państwu wyniki naszej pracy. Oczywiście zawsze możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur lub wskazanym przez Państwa miejscu.
Do pracy wykorzystujemy najnowsze programy graficzne z rodziny CAD oraz programy do symulacji warunków ewakuacji oraz rozwoju pożaru na potrzeby analiz systemów wentylacji pożarowej (CFD).
Po akceptacji finalnej wersji prac, przekazujemy Państwu komplet dokumentacji.
Jeśli wyrażą Państwo taką wolę, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, możemy Państwa reprezentować przed organami administracji publicznej
w przypadku np. konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień lub pozwoleń
w zakresie opracowanych przez nas dokumentów.

Jesteśmy wciąż rozwijającym się Zespołem opartym na gronie Specjalistów
w swoich dziedzinach, dla których działalność ta jest zarówno pracą, jak i pasją. Dostarczamy Państwu najlepsze rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pożarowego, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu inżynierii. Mamy kilkanaście lat doświadczeń w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, zarówno na polu profilaktyki przeciwpożarowej, jak i zwalczania pożarów. Cały czas rozwijamy nasz potencjał uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach oraz realizując tematyczne podyplomowe studia. Każdy zadowolony klient jest naszym Sukcesem.

Współpracujemy z wiodącymi na rynku usługodawcami z dziedziny m.in. wentylacji pożarowej, biernych systemów zabezpieczeń, stałych urządzeń gaśniczych, oświetlenia awaryjnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych czy też systemów sygnalizacji pożarowej. Pozostajemy w stałym kontakcie z ekspertami oraz naukowcami z poszczególnych dziedzin związanych z ochroną przeciwpożarowej oraz budownictwem (w tym z rzeczoznawcami budowlanymi). Dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować Państwu praktycznie pełne spektrum usług z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Symulacja numeryczna CFD ( Computational Fluid Dynamics ) jest metodą cyfrowej weryfikacji modelowego rozwoju pożaru w danym obiekcie budowlanym. Pozwala ona określić m.in. czas potrzebny do bezpiecznej ewakuacji dla osób przebywających w budynku, sprawdzić skuteczność zaprojektowanej wentylacji pożarowej, czy też wyznaczyć minimalne wymagania dla konstrukcji budynku,
np. w zakresie jej nośności.

Opracowane przez nas modele przedstawiają rozkład temperatury, widzialności, rozprzestrzeniania się pożaru, a także rozchodzenie dymu oraz wymianę ciepła. Analizę numeryczną wykonujemy przede wszystkim przy projektach hal, magazynów, garażach, atriach, galeriach handlowych oraz miejscach przebywania znacznej liczny osób.

W każdym przypadku naszej działalności, pierwszym etapem jest pełne poznanie potrzeb klienta oraz wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla ich spełnienia. Dlatego też nie jesteśmy w stanie odgórnie określić cennika naszych usług. Jest to spowodowane różnym poziomem skomplikowania danego zagadnienia, jak również pierwotnym brakiem wiedzy na temat posiadanej przez Klienta dokumentacji mogącej posłużyć do realizacji zadania. Każda usługa wyceniania jest zatem indywidualnie i dopiero po akceptacji kosztów przez zamawiającego, wdrażana do realizacji.

Zawsze staramy się działać najszybciej, jak to możliwe, a jednocześnie na tyle wolno, aby zachować odpowiedni poziom staranności. Zdajemy sobie sprawę,
że „czas, to pieniądz”. Przykładowo uzgodnienie nieskomplikowanych projektów budowlanych może potrwać kilka dni, natomiast wykonanie skomplikowanej symulacji CFD połączonej z ekspertyzą techniczną – kilkanaście tygodni. Każdorazowo określamy w umowie termin realizacji zlecenia, aby Klient miał komfort zaplanowania dalszego etapu inwestycji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?