Eksploatacja budynków
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej wraz z wykonaniem dokumentacji oznakowania,
  • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice przenośne
    i przewoźne, hydranty, koce gaśnicze, itp.)
  • konserwacja gaśnic.
  • wykonanie przeglądu hydrantów wewnętrznych, w tym pomiarów ciśnienia
    i wydajności oraz prób ciśnieniowych węży.

Masz pytania?