Usługi w zakresie budownictwa
  • wykonanie dokumentacji remontów i przebudów w zakresie związanym z ochroną przeciwpożarową,
  • wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych budynków,
  • wykonanie dokumentacji odtworzeniowej obiektów,
  • opracowanie projektów termomodernizacji,
  • opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej.

Masz pytania?