Wykonawstwo
  • wykonanie systemów usuwania dymu,
  • wykonanie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP),
  • wykonanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
  • wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • wykonanie instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (hydrantowych),
  • wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego przejść instalacyjnych,
  • wykonanie zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji nośnej obiektów.

Masz pytania?