Rzeczoznawstwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej,
  • opracowanie ekspertyz technicznych niezbędnych do uzyskania odstępstw od przepisów,
  • opracowanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowanie operatów przeciwpożarowych wymaganych w świetle Ustawy o odpadach,
  • przeprowadzenie analiz/audytów,
  • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Masz pytania?