Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
  • wykonanie symulacji CFD systemów oddymiania,
  • wykonanie symulacji warunków ewakuacji występujących w obiekcie,
  • analiza termiczna konstrukcji obiektów,
  • obliczenia odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych obiektów na podstawie Eurokodów,
  • wykonanie próby z ciepłym dymem mających na celu potwierdzenie skuteczności działania instalacji do usuwania dymu.

Masz pytania?