Projektowanie
  • opracowanie dokumentacji architektonicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • opracowanie dokumentacji instalacji do usuwania dymu i zapobiegających zadymieniu,
  • opracowanie dokumentacji systemów sygnalizacji pożarowej (SSP),
  • opracowanie dokumentacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
  • opracowanie dokumentacji instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • opracowanie dokumentacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej),
  • opracowanie dokumentacji instalacji tryskaczowych i zraszaczowych,
  • opracowanie dokumentacji instalacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

Masz pytania?