Nadzór
  • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
    w firmach i instytucjach,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej na etapie uzyskania pozwolenia na budowę,
  • nadzór inwestycyjny w trakcie realizacji inwestycji,
  • przygotowaniem inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do eksploatacji
    (w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

Masz pytania?