Ekspertyzy techniczne – odstępstwa od obowiązujących przepisów:
  • opracowania będące podstawą wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, w trybie ustawy Prawo Budowlane
  • ekspertyzy w zakresie uzgodnienia warunków zastępczych w stosunku do wymagań przepisów techniczno – budowlanych, w trybie §2 ust. 2 i 3a warunków technicznych”,
  • ekspertyzy w zakresie uzgodnienia warunków zamiennych w stosunku do wymaganego zaopatrzenia wodnego
  • ekspertyzy w zakresie uzgodnienia warunków zamiennych w stosunku do wymaganych dróg pożarowych,
  • ekspertyzy w zakresie uzgodnienia warunków zamiennych w stosunku
    do stosowania instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (hydranty wewnętrzne, zawory przeciwpożarowe)
  • ekspertyzy w zakresie uzgodnienia warunków zastępczych w stosunku
    do wymagań przepisów w zakresie zabezpieczenia baz i stacji paliw.

Masz pytania?