Krzysztof Czechowicz

Inżynier bezpieczeństwa pożarowego

Informacje

Absolwent studiów dziennych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalista w zakresie opracowywania komputerowych symulacji warunków ewakuacji.