logo

Creative Methods in Fire Protection

Zobacz więcej
MORE

CMFplus

Nasza firma oferuje Państwu profesjonalne usługi z zakresu prewencji przeciwpożarowej oraz inżynierii bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Świadczymy usługi rzeczoznawstwa przeciwpożarowego, uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, opracowania ekspertyz, opinii, itp. Oferujemy wykonanie projektów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.
Nasze doświadczenie i wyspecjalizowana kadra pomoże Państwu w przygotowaniu specjalistycznych rozwiązań prewencji pożarowej. Wdrażamy najnowsze rozwiązania w dziedzinie profilaktyki przeciwpożarowej, dzięki czemu oferujemy usługi na najwyższym poziomie.

logo
EXEMPLE

Rzeczoznawstwo, projektowanie

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu naszych rzeczoznawców oferujemy Państwu pełen zakres usług, w skład których wchodzą:
- uzgodnienia na etapie projektowania,
- opracowywanie ekspertyz technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
- przygotowywanie opinii ppoż.,
- sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- sporządzanie scenariuszy rozwoju pożarów,
- projekty instalacji oddymiających,
- projekty SSP,
- przygotowywanie obiektów do odbioru,
- doradztwo techniczne.

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres oferowanych przez naszą firmę usług obejmuje:
- symulacje CFD na potrzeby analiz skuteczności systemów wentylacji,
- symulacje CFD oraz analizy wytrzymałościowe na potrzeby określania rzeczywistej odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych,
- symulacje ewakuacji ludzi z budynków i obiektów budowlanych,
- projektowanie systemów wentylacji pożarowej zgodnie wg norm NFPA, BS,
- próby odbiorowe z ciepłym dymem.

logo

Kontakt z nami

tel.: 539 08 08 00

tel.: 22 499 62 38

fax.: 22 499 62 39

biuro@cmfplus.pl